Livraison gratuite en France
Naši stručnjaci za prehranu dostupni su u cijeloj regiji
Jasmina Hasanović

Jasmina Hasanović

Nutricionist - Liposukcijska dijeta

Enisa Takač

Enisa Takač

Savjetnik - Liposukcijska dijeta

Tanja Banović

Tanja Banović

Nutricionist - Liposukcijska dijeta

Kenan Mandra

Kenan Mandra

Nutricionist - Liposukcijska dijeta

Emina Kulović

Emina Kulović

Savjetnik - Liposukcijska dijeta

Ariana Kajdiž

Ariana Kajdiž

Savjetnik - Liposukcijska dijeta

Marija Hok

Marija Hok

Nutricionist - Liposukcijska dijeta

Irena Jovanović

Irena Jovanović

Savjetnik - Liposukcijska dijeta

Milica Pajović

Milica Pajović

Nutricionist - Liposukcijska dijeta

Consentement à l'utilisation de Cookies selon le RGPD avec Real Cookie Banner